advocaten Snoeks, Kehrens en Zonnenberg

HULP BIJ DIVERSE FAMILIEKWESTIES


Afwikkeling samenlevingscontract

Elk samenlevingscontract is anders.
De meest voorkomende regelingen in een samenlevingscontract zijn:

  • Kosten van de huishouding en kinderen: (boodschappen, kleding, vakanties etc.) Vaak wordt afgesproken dat hierin naar rato van inkomen in wordt bijgedragen.;
  • Investeringen in een woning: Het moment om een samenlevingscontract te maken is vaak tegelijk met het samen kopen van een woning. Als een van jullie met eigen vermogen in de woning heeft geïnvesteerd, dan wordt er vaak een regeling getroffen.;
  • Bepaling wanneer het contract eindigt: Dit kan bijvoorbeeld zijn het moment van het niet meer feitelijk samenwonen. Soms wordt er afgesproken dat de relatie per brief moet worden beëindigd.
  • Verdeling van de eigendommen aangekocht tijdens de relatie
  • Inboedel wordt vaak door partners gezamenlijk betaald. Vaak is niet meer te traceren wie wat heeft gekocht en betaald. In de meeste gevallen wordt afgesproken dat de inboedel 50/50 wordt gedeeld.
  • Overlijden van een van de partners: Meestal betreft dit een regeling voor een gezamenlijke woning, zodat de overlevende partner in de woning kan blijven wonen.
  • Soms worden er in een contract afspraken gemaakt over partneralimentatie. Dit komt weinig voor. Over kinderalimentatie hoeven geen afspraken te worden gemaakt, nu je als ouder op grond van de wet verplicht bent om je kinderen te onderhouden.

Bij het uit elkaar gaan zullen afspraken moeten worden gemaakt over het verdelen van gezamenlijke eigendommen, meestal een woning. De afspraken worden vastgelegd in een convenant. Als er kinderen zijn, zullen alle afspraken rondom de kinderen moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Als er in het ouderschapsplan kinderalimentatie wordt vastgelegd, dan adviseren wij het ouderschapsplan te laten bekrachtigen door de rechtbank. Dat gebeurt via een advocaat.