advocaten Snoeks, Kehrens en Zonnenberg

HULP BIJ DIVERSE FAMILIEKWESTIES


Pensioenverevening bij echtscheiding

Wat zijn de regels voor het verdelen van pensioen bij echtscheiding?

Ouderdomspensioen
Bij echtscheiding heb je wettelijk recht op ouderdomspensioen van je ex-partner en vice versa. De helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen komt aan de ander toe. Voorhuwelijks pensioen wordt niet verdeeld. Pensioen dat je na de echtscheiding opbouwt (uiteraard) ook niet. Dit recht op verevening vloeit voort uit de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding.

Je moet binnen twee jaar na de echtscheiding je pensioenfondsen inlichten over je echtscheiding en over de verevening (of het uitsluiten van de verevening) van het pensioen. Wacht je langer dan twee jaar, dan vervalt de verplichting van je pensioenfonds om de verevening uit te voeren, en moet je de verdeling zelf uitvoeren. Dit is om diverse redenen niet aan te bevelen.

Indien je huwelijkse voorwaarden hebt opgesteld, dan moet je de huwelijkse voorwaarden raadplegen om te beoordelen of daarin verdeling van het ouderdomspensioen eventueel is uitgesloten.

Je mag samen afwijkende afspraken maken. Zo kun je verevening van de pensioenen uitsluiten, of een afwijkende verdeling overeenkomen.

Buitenlands pensioen valt niet onder de werking van de Wet verevening pensioenrechten. Je hebt wel recht op verdeling, maar het buitenlandse pensioenfonds heeft geen verplichting om mee te werken aan verdeling. Sommige buitenlandse pensioenfondsen zijn vrijwillig bereid het pensioen te splitsen. Doen ze dit niet, dan moet je de verdeling zelf uitvoeren.

Nabestaandenpensioen / partnerpensioen
Na echtscheiding behoud je ook recht op elkaars nabestaandenpensioen / partnerpensioen (na de echtscheiding wordt dit bijzonder partnerpensioen genoemd). De opbouw van het partnerpensioen stopt op het moment van de echtscheiding. De reeds opgebouwde waarde wordt premievrij bewaard voor de ex-partner. Heb je voor het huwelijk samengewoond, dan is het mogelijk dat je ook partnerpensioen voor elkaar hebt opgebouwd tijdens de voorhuwelijkse periode. Kom je te overlijden, dan ontvangt je ex-partner een nabestaandenuitkering.

Je mag samen het recht op nabestaandenpensioen uitsluiten. Je moet dit dan na de echtscheiding kenbaar te maken aan je pensioenfondsen.

Weet je niet meer precies waar je pensioen hebt opgebouwd?
Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je met DigiD inloggen en krijg je een overzicht van je pensioenopbouw.

Bij een gemeenschappelijke echtscheiding neem je de afspraken over het pensioen op in het echtscheidingsconvenant. De meeste pensioenfondsen verlangen dat de afspraken vastgelegd zijn in een convenant.

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding
Met dit formulier kun je de pensioenuitvoerder melden dat je bent gescheiden of dat je geregistreerd partnerschap is beƫindigd en dat je wilt dat het ouderdomspensioen wordt verdeeld.

Download ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’