advocaten Snoeks, Kehrens en Zonnenberg

HULP BIJ DIVERSE FAMILIEKWESTIES


Jeugdrecht (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing)

Wanneer wordt mijn kind onder toezicht gesteld?
De ontwikkeling van je kind kan door problemen in het gezin in gevaar komen. Heeft de ondersteuning door het sociale netwerk of de vrijwillige hulp (lokale hulp die de gemeente organiseert, een instelling voor jeugdhulp of veilig thuis) geen effect gehad of wil jij of je kind de hulpverlening niet accepteren? Dan schakelt een instelling voor jeugdhulp de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) in. De raad onderzoekt of de ontwikkeling van je kind in gevaar is. Is dit het geval, dan vraagt de Raad de kinderrechter om jouw kind onder toezicht te stellen.

Beslissing kinderrechter ondertoezichtstelling
Tijdens een rechtszitting vraagt de kinderrechter jouw mening over de ondertoezichtstelling (ots). Als je kind 12 jaar of ouder is, moet de rechter hem ook om zijn mening vragen. De rechter kan jouw kind jonger dan 12 jaar ook om zijn mening vragen. Dit is niet verplicht. Bij een dergelijke zitting kun je je laten bijstaan door een advocaat.
Besluit de kinderrechter om je kind onder toezicht te stellen, dan krijg je een gezinsvoogd toegewezen vanuit een gecertificeerde instelling. De gezinsvoogd begeleidt je kind en helpt je bij het oplossen van de problemen. Je bent verplicht deze hulp te accepteren, maar je houdt wel het gezag over je kind. Het doel van de ots is dat je na bepaalde tijd zelf de opvoedingsverantwoordelijkheid weer kan opnemen.

Duur ondertoezichtstelling
De kinderrechter bepaalt hoe lang jouw kind onder toezicht wordt gesteld. Dit is maximaal 12 maanden. De kinderrechter kan de maatregel steeds met (maximaal) 1 jaar verlengen. Een ondertoezichtstelling is mogelijk tot je kind 18 jaar is.

Uithuisplaatsing tijdens OTS
In de meeste gevallen blijft een kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. Maar soms is het voor een kind beter dat hij ergens anders woont. Bijvoorbeeld in een tehuis of pleeggezin. De gezinsvoogd vraagt dan de kinderrechter om toestemming om het kind uit huis te plaatsen.