advocaten Snoeks, Kehrens en Zonnenberg

HULP BIJ DIVERSE FAMILIEKWESTIES


Alimentatie voor kind / kinderalimentatie

Welke stappen?
Bij het uit elkaar gaan van ouders moeten er afspraken worden gemaakt over de kosten van de kinderen. Dat gebeurt in drie stappen:

  1. bepalen van de hoogte van de kosten van de kinderen (behoefte);
  2. bepalen van de financiële ruimte van beide ouders (draagkracht);
  3. verdeling van de kosten van de kinderen, rekening houdend met de zorg (en kosten in natura) die de ouders voor de kinderen dragen.

Voor de behoeftetabel van het Nibud, ga naar:
www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/behoeftetabel-2019.pdf
Voor de draagkrachttabel, ga naar:
www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/draagkrachttabel-2019.pdf
Voor het berekenen van je toeslagen van de belastingdienst (Huurtoeslag, Kindgebonden budget, Kinderopvangtoeslag, Zorgtoeslag), ga naar: “www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ “.

​De Expertgroep ontwikkelt aanbevelingen voor de vaststelling van de wettelijke maatstaven behoefte en draagkracht. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in het Rapport Alimentatienormen. Het Rapport wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de regelgeving en jurisprudentie. De aanbevelingen zijn geen wet. En rechters en partijen kunnen in individuele zaken daarvan afwijken.
Voor het Rapport alimentatienormen versie 2019-1, ga naar:
www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/tremarapport-versie-2019-januari.pdf

Kinderalimentatie of kinderrekening?
Er zijn twee manieren waarop ouders kunnen bijdragen in de kosten:

  1. De meest gebruikelijke manier is dat de ene ouder een bijdrage (kinderalimentatie) aan de andere ouder betaalt en deze laatste ouder dan alle kosten van de kinderen draagt (met uitzondering van de verblijfskosten van de kinderen bij de ouder die kinderalimentatie betaalt) .
  2. De ouders kunnen een deel van hun bijdrage in de totale kosten storten op een gezamenlijke rekening (“kinderrekening”) waarvan zij de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen betalen.

Hoe lang duurt de verplichting?
De verplichting om kinderalimentatie te betalen, geldt tot aan de achttienjarige leeftijd van het kind. Daarna wordt de op dat moment geldende alimentatie automatisch omgezet in een bijdrage voor studie en levensonderhoud van de jongmeerderjarige. Deze bijdrage dient tot aan het 21-ste jaar te worden betaald. Daarna kunnen ouders overeenkomen vrijwillig te blijven betalen, bijvoorbeeld tot de studie van het kind is afgerond.

Wijziging van omstandigheden
Als er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden nadat de alimentatiebijdrage is vastgesteld, mag degene die daar belang bij heeft, om een herberekening van de alimentatie vragen. Zo’n wijziging kan zijn: een ongewilde (niet-verwijtbare) verlaging van het inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, een forse loonsverhoging, het ontstaan van een financiële zorgplicht over een (nieuw/ander) kind, het wegvallen van de dubbele woonlast, een wijziging in de zorgregeling, etc.