advocaten Snoeks, Kehrens en Zonnenberg

HULP BIJ DIVERSE FAMILIEKWESTIES


Convenant

Als er overeenstemming wordt bereikt, kunnen de afspraken in een echtscheidingsconvenant worden vastgelegd. De rechter kan die afspraken vervolgens bekrachtigen, gelijktijdig met het uitspreken van de echtscheiding. Als je er niet samen uitkomt, zal de advocaat de geschilpunten samen met het verzoek tot echtscheiding aan de rechtbank kunnen voorleggen. De rechter neemt vervolgens een beslissing.
Een scheiding kan vaak niet via modellen geregeld worden. De ene scheiding is immers de andere niet. De complexiteit van een scheiding is soms enorm en een onjuiste beoordeling kan veel schade toebrengen aan ex-partners. Laat ons jou goed adviseren voor je je handtekening zet.