advocaten Snoeks, Kehrens en Zonnenberg

HULP BIJ DIVERSE FAMILIEKWESTIES


Ondercuratelestelling, bewind en mentorschap

Sommige mensen zijn als gevolg van een lichamelijke toestand of geestelijke stoornis of vanwege een gewoonte van drank- of drugsmisbruik niet in staat hun eigen belangen behoorlijk waar te nemen. Is dat alleen op het gebied van de financiƫn dan kun je bewind aanvragen. Op het gebied van zorgaspecten is mentorschap van toepassing. De persoon blijft dan wel handelingsbekwaam, maar heeft toestemming van de bewindvoerder of mentor nodig. Ondercuratelestelling is de zwaarste variant van de beschermingsmaatregelen. In dat geval wordt de onder curatele gestelde handelingsonbekwaam. Deze kan dan geen rechtshandelingen meer verrichten.