Arbeidsrecht


 • 18 September 2019

  Ook kopzorgen over de WAB? Dat is niet nodig!

  Kom naar onze gratis spreekuren over de WAB en zorg dat jij op de hoogte bent van de nieuwe arbeidsrechtelijke regels. Ons WAB spreekuur vindt plaats op: 10 oktober en 16 oktober!

  Lees verder


 • 10 June 2019

  Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen...................

  Maar wat als maandag nu een parttime dag is? Hebben werknemers met een parttime dag op maandag dan minder vakantie of meer werkuren dan de werknemers die fulltime werken of hun vrije dag bijvoorbeeld op een dinsdag of vrijdag hebben?

  Lees verder


 • 16 May 2019

  Hoe maak ik handig gebruik van de nieuwe ketenregeling? Check hier voorbeelden!

  De nieuwe ketenregeling kent geen overgangsrecht en geldt dus direct vanaf de invoering van de WAB (de beoogde datum is 1 januari 2020). Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst gesloten voor inwerkingtreding van de WAB, maar die de na de inwerkingtreding de totale duur van twee jaar overschrijdt (maar niet die van drie jaar) toch een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd blijft.

  Lees verder


 • 16 May 2019

  Let op: weer terug naar 3 tijdelijke contracten in 3 jaar tijd!

  Onder de WAB blijft het maximaal aantal arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog steeds drie, maar de maximale duur van deze overeenkomsten wordt verruimd naar drie jaar. De periode van meer dan zes maanden om een nieuwe keten te starten blijft gelijk.

  Lees verder


 • 16 May 2019

  Wat houdt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) nu eigenlijk in?

  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk en het ontslagrecht. In de WAB zijn kortgezegd de volgende maatregelen opgenomen.

  Lees verder


 • 16 May 2019

  Stappenplan beëindigingsovereenkomst met een werknemer

  Wil jij als ondernemer afscheid nemen van je werknemer, zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter, maar wil je wel dat alles goed en snel wordt geregeld. Dan is een beëindigingsovereenkomst een goede oplossing. De arbeidsovereenkomst eindigt dan met wederzijds goedvinden. Hieronder tref je een stappenplan aan dat wij met onze klanten doorlopen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Doe er je voordeel mee!

  Lees verder


 • 16 May 2019

  De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt op 20 en 21 mei behandeld

  Volgens de website van de Eerste Kamer is de plenaire behandeling van de WAB bepaald op 20 en 21 mei. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2020. Hangt er uitstel in de lucht?

  Lees verder


 • 16 May 2019

  Rijksoverheid: geen compensatie voor werknemers die al vóór 1 juli 2015 twee jaar ziek waren!

  Indien je als werkgever een transitievergoeding hebt betaald terwijl de periode van 2 jaar ziekte voor 1 juli 2015 lag, dan heb je geen recht op compensatie.

  Lees verder


 • 16 May 2019

  Transitievergoeding en zieke werknemers

  Wanneer een werkgever een werknemer ontslaat, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers de transitievergoeding die zij bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer betalen terugvorderen bij het UWV.

  Lees verder


 • 24 September 2018

  De 5 grootste misverstanden over een relatie-/concurrentiebeding

  In veel arbeidsovereenkomsten staat een concurrentie- of relatiebeding opgenomen. Het verschil is niet altijd duidelijk voor een werknemer of een werkgever. Een concurrentiebeding verbiedt de ex-werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn bij een concurrent. Een relatiebeding verbiedt de ex-werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst zakelijk contact te onderhouden met klanten en/of relaties van de ex-werkgever.

  Lees verder


 • 30 November 2017

  Eindejaarstip voor werkgevers: betaal indien mogelijk overwerkuren nog voor 1 januari 2018 uit!

  Met ingang van 1 januari 2018 wordt de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag aangepast. Een werknemer heeft vanaf dat moment recht op een vakantietoeslag van minimaal 8% van het loon. Vanaf 1 januari 2018 valt onder het begrip_ loon_ ook het overwerk.

  Lees verder