Familierecht


 • 08 september 2020

  Dag van de scheiding 11 september 2020

  Dit jaar organiseert de vFAS (vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators) voor de 10e keer de Dag van de Scheiding, om landelijk aandacht te vragen voor het belang van duurzaam scheiden onder deskundige begeleiding. Nieuw dit jaar: live chatten met de advocaat/mediators van de vFAS!

  Lees verder


 • 30 augustus 2020

  Co-ouderschap en gelijkwaardig ouderschap: geen synoniemen!

  In onze praktijk merken we vaak dat vaders in de veronderstelling zijn dat zij na een scheiding recht hebben op co-ouderschap. Dit misverstand nemen wij graag voor je weg.

  Lees verder


 • 13 juli 2020

  Ik ga op vakantie en neem mee …

  Mijn paspoort, mijn zwembroek, een mondkapje én … een toestemmingsformulier!

  Lees verder


 • 29 april 2020

  JE EX PLUNDERT DE SPAARREKENING VAN DE KINDEREN - WAT KUN JE DAARAAN DOEN?

  Veel ouders sparen voor de studiekosten van hun kind of om hun kind een mooi spaarbedrag mee te kunnen geven wanneer het kind op zichzelf gaat wonen. Maar wat als een van de ouders (bijvoorbeeld na scheiding) het spaarbedrag overmaakt naar een eigen rekening of opneemt en voor zichzelf besteedt? Kun je daar iets tegen doen?

  Lees verder


 • 03 april 2020

  Wanneer kun je spreken van een co-ouderschap en wat zijn daarvan de financiële voordelen?

  Steeds vaker komt het voor dat gescheiden ouders afspreken dat de kinderen 50% van de tijd bij de ene en 50% van de tijd bij de andere ouder doorbrengen. Zo’n regeling wordt doorgaans co-ouderschap genoemd. Vraag je je af wanneer een bepaalde zorgregeling ook door de fiscus wordt aangemerkt als co-ouderschap en wat daarvan de fiscale voordelen zijn?

  Lees verder


 • 30 maart 2020

  persbericht vfas: Omgang tijdens Corona is passen en meten. Zorgregeling geeft kind structuur en houvast in lastige tijd.

  Veel gescheiden ouders hebben vragen over hoe ze onder de huidige omstandigheden om moeten gaan met de afspraken in het ouderschapsplan. Zij vrezen voor besmettingsgevaar en maken zich zorgen over de gevolgen van een mogelijke lockdown. De vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en
  Scheidingsmediators (vFAS) pleit ervoor dat ouders zich ook onder de huidige omstandigheden zoveel mogelijk houden aan de afspraken die zijn gemaakt over de omgangsregeling. Als de kinderen gezond zijn en ook de ouders zich goed voelen, kunnen ze, als de overheidsregels dit toelaten, volgens afspraak bij beide ouders verblijven.

  Lees verder


 • 18 maart 2020

  Welke advocaatkosten zijn aftrekbaar?

  Peter en Bianca gaan na een huwelijk van 15 jaar uit elkaar. In mediation maken zij afspraken met elkaar over de duur en de hoogte van de partneralimentatie waarop Bianca na echtscheiding recht heeft. Als mediator wijs ik Peter en Bianca erop dat een deel van de kosten die zij in mediation maken, fiscaal aftrekbaar zijn. Hoe zit het precies?

  Lees verder


 • 12 november 2019

  Denk er zelf aan om de partner- en/of kinderalimentatie per januari 2020 met 2,5% te verhogen!

  De minister van Justitie en Veiligheid stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar. De indexering zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en in de landelijke dagbladen.
  Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2020 wordt verhoogd, is vastgesteld op 2,5%.

  Lees verder


 • 15 oktober 2019

  Heb ik recht op (nabestaanden)pensioen van mijn overleden ex-echtgenoot?

  Als je (ex-)partner komt te overlijden, dan kan dat voor jou enorme financiële gevolgen hebben. Is er sprake van een overlijden na echtscheiding, dan komen kinderalimentatie en partneralimentatie te vervallen. Ook een reeds ingegaan ouderdomspensioen wordt niet meer uitgekeerd. Is er na echtscheiding dan nog wel een andere nabestaandenvoorziening? Lees daarover hieronder meer.

  Lees verder


 • 15 oktober 2019

  Heb ik recht op (ouderdoms)pensioen van mijn ex-echtgenoot?

  Als je gaat scheiden, moeten er een heleboel zaken geregeld worden, zo ook het onderwerp “ouderdomspensioen”. Wordt het pensioen verdeeld? Van wie ontvang je de uitkering? Kun je afwijken van de wet? Hieronder lees je meer over het onderwerp “ouderdomspensioen”.

  Lees verder


 • 18 september 2019

  Wet herziening Partneralimentatie: wat gaat er veranderen in januari 2020?

  Wet herziening partneralimentatie gaat in op 1 januari 2020. In de veel gevallen komt de wijziging neer op een verkorting van de duur waarvoor partneralimentatie verschuldigd is. Wat er precies gaat veranderen en voor wie deze nieuwe wet gaat gelden wordt besproken in deze blog.

  Lees verder


 • 16 mei 2019

  Huwelijkse voorwaarden en partneralimentatie

  Kun je voor je huwelijk afspreken dat je, ingeval van een echtscheiding, géén alimentatie hoeft te betalen? Oftewel: Kan bij huwelijkse voorwaarden worden afgezien van partneralimentatie?

  Lees verder


 • 09 april 2019

  vFAS Mediator van het Jaar!

  Afgelopen donderdag werd ik, Saray Kehrens, tijdens het jaarcongres van de Vereniging van Familie- en Erfrechtadvocaten Scheidingsmediators (vFAS) uitgeroepen tot vFAS Mediator van het Jaar. Ik ben blij dat ik de award heb gewonnen, maar eigenlijk verdient iedereen die zijn of haar best doet om mensen te helpen goed en respectvol uit elkaar te gaan een award. Wanneer je het gesprek met elkaar aangaat, óók met de (advocaat van de) wederpartij, dan creëer je meerwaarde voor je cliënten.

  Lees verder


 • 06 maart 2019

  Griffiegeld

  Aan het voeren van een procedure (bijvoorbeeld een echtscheidingsprocedure of een alimentatieprocedure) zijn kosten verbonden. Je betaalt de kosten voor de behandeling van je zaak door de rechter: de griffierechten. Die kosten gaan ieder jaar iets omhoog. De hoogte van het griffierecht hangt af van het soort zaak en of je wellicht aanspraak kunt maken op een “toevoeging” ofwel gefinancierde rechtsbijstand.

  Lees verder


 • 06 maart 2019

  Scheiden na carnaval

  Jaarlijks worden er cijfers gepresenteerd over het aantal echtscheidingen in Nederland. De laatste jaren gaat het om 30.000 tot 35.000 scheidingen per jaar. Maar wanneer en vooral waarom gaan mensen uit elkaar?

  Lees verder