advocaat Kehrens

WAAROM VIA OVERLEG / COLLABORATIVE ERFRECHT?

Je wil je probleem, net als bij mediaton, in onderling overleg regelen zonder rechtszaak (via het voeren van overleg op een respectvolle, eerlijke en open wijze), maar je wil wel een eigen advocaat. Dat kan!

Met het team van partijen, hun advocaten en een coach worden vergaderingen gehouden waarin informatie wordt uitgewisseld en waarin je behoeften en verwachtingen kunt uitspreken. Indien nodig schuiven andere deskundigen (accountant, fiscalist) aan.

Misschien vraag je je af of deze methode bij jou past. Als meerdere van onderstaande punten van toepassing zijn, dan is de aanpak van collaborative erfrecht een goed idee:

  • Je wilt een respectvolle en definitieve oplossing van de problemen die zijn gerezen.
  • Je hebt behoefte aan een eigen adviseur;
  • Je bent bereid om over alles overleg te voeren;
  • Er bestaat een verschil in balans, kennis en/of verwerking;
  • Je vindt het fijn om in deze hectische en emotionele periode ondersteund te worden;
  • Je wilt de mogelijkheid van een respectvolle relatie met de andere betrokkenen openhouden;
  • Je financiële positie is in het geding;
  • Het gaat om de toekomst van een onderneming;
  • Je zoekt een creatieve en individuele oplossing voor de gerezen problemen;
  • Je wilt de besluitvorming niet aan een vreemde (zoals een rechter) overlaten.

De methode “collaborative erfrecht” gaat uit van advisering, begeleiding en het voeren van overleg. Jullie worden bijgestaan door eigen advocaten, door een psycholoog (coach) en zo nodig ook door een financieel deskundige. Op die manier is er niet alleen aandacht voor de inhoudelijke problematiek, maar ook voor de emoties die spelen.

Collaborative erfrecht leent zich met name voor zaken waarbij tussen alle betrokkenen grote spanningen en problemen ontstaan bij de afwikkeling van een nalatenschap.


Terug