advocaten Snoeks, Kehrens en Zonnenberg

STAPPENPLAN OVERLEGSCHEIDING


Wil je je scheiding in onderling overleg oplossen zonder rechtszaak, maar mis je in mediation een persoon die je persoonlijk ondersteunt en voor jouw belangen opkomt? Blijft het onprettige gevoel van op achterstand te staan, je parten spelen? Is er gebrek aan vertrouwen dat nodig is om er samen uit te komen? Kies dan voor overlegscheiding.

Stap 1

 • Plan een eerste afspraak met een overlegscheidingsadvocaat.
  Je krijgt uitleg over de werkwijze. Jouw vragen worden beantwoord. Je bespreekt wat voor jou belangrijk is in het scheidingstraject en wat je graag zou willen hebben geregeld voor na de scheiding.
 • Er wordt een team samengesteld.
  Indien ook de andere partner deze vorm van scheiding kiest, wordt voor deze partner ook een overlegscheidingsadvocaat die bij deze persoon past, gezocht. De onderhandelingen gebeuren onder leiding van een neutrale voorzitter (coach-psycholoog) die het proces begeleidt en er voor zorgt dat het proces efficiënt verloopt. Ook zal de coach-psycholoog samen met de scheidende partners een ouderschapsplan opstellen. Indien nodig wordt een financieel deskundige aan het team toegevoegd.

Stap 2

 • Je plant allebei een individueel gesprek met de coach
 • Er wordt een eerste gesprek met zijn allen georganiseerd.
  Behalve een persoonlijke kennismaking met de teamleden is de bedoeling van dit gesprek de ins en outs van het samenwerkingscontract (de deelnemersovereenkomst) met jullie door te nemen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de kosten van de overlegscheiding, het plan van aanpak en er wordt een planning gemaakt voor de gemeenschappelijke bijeenkomsten, agenda en (wijze van) voorbereiding daarvan.
 • Verzamel gegevens.
  Deze gegevens heb je in ieder geval nodig.
  • Geldig legitimatiebewijs (bij mediation: van beiden)
  • Indien van toepassing : huwelijksvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst
  • Indien eigen woning: laatste opgave van hypotheekverstrekker van hypotheekschuld/rente/ aflossing, opgave van hypotheekverzekering (premie, opgebouwde waarde), specificatie van de WOZ-waarde, de eigendomsakte, de hypotheekakte
  • Indien huurwoning: recente huurspecificatie
  • Recent afschrift van alle bank-, spaar-, beleggingsrekeningen en aandelen, ook van de kinderen
  • Spaarpolissen: afschrift met verzekeringnemer, premie en zo mogelijk de opgebouwde waarde
  • Bewijsstukken van schulden, creditcard, etc., met maandelijkse kosten/aflossingen
  • Opgave van andere waardevolle bezittingen, zoals kenteken van auto, motor
  • Print van www.mijnpensioenpensioenoverzicht.nl
  • Laatste drie salarisspecificaties en salarisspecificatie van december (van beiden)
  • Meest recente aangifte en aanslag inkomstenbelasting (van beiden)
  • Polis zorgverzekering (van beiden)
  • Overzicht van toeslagen, indien van toepassing
  • Indien onderneming: jaarrekening en belastingaangifte van de afgelopen drie jaren, bewijs
  • van premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

Stap 3

 • Er worden een aantal gemeenschappelijke gesprekken gevoerd.
  Meestal met tussenposen van drie à vier weken. Van iedere bespreking wordt een verslag gemaakt. Iedere bespreking wordt voorafgegaan door een gesprek met je eigen advocaat.
 • Er wordt gesproken, onderhandeld en afspraken gemaakt over:
  • de zorgregeling voor de kinderen
  • de bijdrage voor de kinderen/kinderalimentatie
  • de bijdrage voor de echtgenoot/partneralimentatie
  • de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden of verdeling van de gemeenschap (het huis, het vermogen en/of de onderneming(en)
  • de verdeling van de pensioenen

Stap 4

 • Het team legt de afspraken vast in twee documenten:
  • ouderschapsplan: gezag, zorgregeling, kinderalimentatie
  • convenant: partneralimentatie, verdeling huwelijksgemeenschap/ afwikkeling huwelijkse voorwaarden, woning, pensioen, enz.

Stap 5

 • Ondertekening van een convenant en ouderschapsplan
 • Indiening gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek bij rechtbank.
  Dit betreft, net als bij een mediation, een schriftelijke procedure, waarbij de partners niet bij de rechtbank hoeven te verschijnen.
 • Inschrijving uitspraak (echtscheidingsbeschikking) bij de gemeente
  Beide partners ondertekenen een akte van berusting. De akten worden samen met de beslissing van de rechtbank aan de gemeente gestuurd. De echtscheidingsuitspraak wordt dan ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Na inschrijving ben je formeel gescheiden.

Stap 6

 • De afspraken worden uitgevoerd:
  • De woning wordt overgedragen via de notaris.
  • De zorgregeling gaat in.
  • Financiën worden gesplitst.
  • Er wordt alimentatie betaald.
  • Er worden pensioenformulieren verstuurd.

Onze ervaring is dat een echtscheiding via deze route goed en relatief snel afgewikkeld kan worden. De meeste mensen vinden dat prettig, omdat zo’n scheiding je toch bezig houdt en zolang het scheidingstraject loopt is het lastig om je op de toekomst te focussen.

Een tweede voordeel van deze manier van uit elkaar gaan is dat je precies die afspraken kunt maken die voor beiden het beste zijn. Je kijkt wel naar de wettelijke regels, maar je kunt daar, voor zover de wet dat toestaat, ook van afwijken. Dat betekent voor beide ex-partners maatwerkoplossingen. Een deskundige advocaat helpt de cliënt daarbij.

Een overlegscheiding is kostbaarder dan het traject met één mediator, maar soms is het nodig om daarmee een nog duurder traject van procedures bij de rechtbank en het Hof te voorkomen. We zullen nooit een kostbaar traject adviseren als er goedkopere alternatieven mogelijk zijn. In een eerste kennismakingsgesprek bespreken we wat voor persoon je bent en wat je nodig hebt, waardoor al snel duidelijk is welke vorm van scheiden het beste bij jou past.


Terug