advocaat Kehrens

Waarom Mediation?

  • Je wil niet naar de rechter en wil samen de uitkomst bepalen: mediation verloopt harmonieuzer.
  • Je wil niet allebei een eigen advocaat betalen: mediation is goedkoper.
  • Je wil sneller een oplossing voor je probleem: mediation is sneller.
  • Je wil investeren in een betere communicatie en verstandhouding.

De mediator kan helpen om een impasse te doorbreken. Nalatenschaps-mediation kan voorkomen dat families – al dan niet tijdelijk – uit elkaar vallen en ze soms zelfs dichter bij elkaar brengen. Wij zoeken met jou een oplossing waarmee iedereen straks weer verder kan.

De nalatenschapsmediator begeleidt partijen naar hun eigen gevonden oplossing. De mediator legt aan de partijen uit waar hun keuzes – menselijk, financieel en juridisch – toe leiden en bevordert het gesprek tussen hen. De nalatenschapsmediator ziet er op toe dat de gemaakte afspraken juridisch haalbaar zijn en legt ze vast in een schriftelijke overeenkomst.

Terug