Slide background

HULP BIJ DIVERSE PERSONEELSKWESTIES


Ondernemingsraad

Organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Let op: als uitzendkrachten al twee jaar werken voor de organisatie, tellen deze krachten ook mee voor het criterium van 50!

Met een OR hebben werknemers inspraak binnen de organisatie waarvoor zij werken. Wij kunnen je helpen bij het oprichten van een ondernemingsraad. Ook kunnen wij je adviseren of een besluit advies- of instemmingsplichtig is op basis van de Wet op de Ondernemingsraden.

Daarnaast kunnen wij ook Ondernemingsraden adviseren in een adviestraject. Wij helpen ze dan bij het controleren of een adviesaanvraag van een ondernemer voldoet aan alle wettelijke vereisten. De kosten hiervan kunnen voor rekening van de ondernemer komen.