Slide background

HULP BIJ DIVERSE PERSONEELSKWESTIES


Concurrentiebeding / relatiebeding

Een concurrentiebeding/relatiebeding is een beding waardoor een werknemer mogelijk belemmerd wordt om elders in dienst te gaan treden. Vaak zijn er hoge boetes gekoppeld aan dergelijke bedingen. Voor een werkgever is het van belang dat een dergelijk beding goed wordt opgesteld. In een contract voor bepaalde tijd kan bijvoorbeeld alleen een concurrentiebeding/relatiebeding worden opgenomen indien een motivering is opgenomen waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen aan de zijde van de werkgever. Wij kunnen je hier verder bij helpen.