Slide background

ONTZORGPAKKET MKB

Juist binnen het MKB komen personeelszaken vaak op het bord van de personen die daar eigenlijk niet mee bezig willen zijn. Dit kost veel tijd en vergt veel kennis. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich bezig kan houden met waar het echt om draait, bieden wij een Ontzorgpakket MKB aan. Hiermee kan je onder meer onbeperkt vragen stellen op het gebied van personeelskwesties. Denk hierbij aan: ontslagrecht, flexwet, verlof en verzuim. Dit pakket bevat per jaar:

 • Inventarisatie huidig personeelsbeleid;
 • Een helpdesk waarbij je, onbeperkt aan ons gangbare arbeidsrechtelijke vragen kan stellen, die zich lenen voor een korte telefonische beantwoording;
 • Maandelijks koffie momentje bij ons of bij jullie op locatie, om te zien wat er speelt en om jou ook direct te kunnen adviseren over korte arbeidsrechtelijke vraagstukken;
 • Attenderingsservice: indien er wijzigingen optreden op het gebied van arbeidsrecht ontvangen jullie van ons tijdig praktische tips en waarschuwingen;
 • Eens per jaar op verzoek een workshop naar keuze voor jullie, jouw werknemers of relaties, op locatie;
 • Eenmalige scan van jullie arbeidsovereenkomst en personeelsreglement of vaststellingsovereenkomst en/of privacy-protocol;
 • 15% korting op onze reguliere tarieven bij werkzaamheden die buiten dit pakket vallen (denk hierbij aan procedurele werkzaamheden en/of meer omvattende kwesties en adviezen).

Kosten?
 • 0-10 werknemers: EUR 550,- ex BTW per jaar
 • 11-20 werknemers: EUR 890,- ex BTW per jaar
 • 21-40 werknemers: EUR 1.060,- ex BTW per jaar
 • 41-60 werknemers: EUR 1.360,- ex BW per jaar
 • 61-100 werknemers: EUR 1.760,- ex BTW per jaar
Neem voor nadere informatie contact met ons op.

LOSSE MODULES WERKGEVER

Arbeidsrecht organisatie scan

Een juridische scan brengt de arbeidsrechtelijke risico’s in kaart. Met deze juridische scan bekijken wij of jouw arbeidscontracten voldoen aan wettelijke verplichtingen, of je de afspraken met je personeel helder hebt vastgelegd in een personeelshandboek en/of andere reglementen en of je geen juridische risico's hebt laten liggen. Denk hierbij ook aan cao’s. Daarnaast beoordelen wij of jouw arbeidscontracten voldoende flexibel zijn ingericht voor veranderende situaties. Tenslotte letten we op of jouw juridische positie en eventuele onderhandelingspositie bij eventuele conflicten. Na onze scan sta je dan ook sterk bij elk conflict. Deze module omvat:

 • Bij jullie op locatie een check van de door jullie aangereikte documenten
 • Directe adviezen voor aanpassingen

Tarief: EUR 499,- ex BTW

Vervolgens kun je ervoor kiezen of je de documenten aan ons meegeeft en aan een grondige scan laat onderwerpen. Deze scan resulteert in een schriftelijk verslag met concrete actiepunten waarmee je ook zelf aan de slag kunt. Neem voor dit aanvullende tarief contact met ons op.Arbeidsovereenkomst/Vaststellingsovereenkomst scan

Voldoet jullie (standaard) arbeidsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst aan de wet? Is deze compleet? Waar zitten risico’s? Denk hierbij ook aan een toepasselijke CAO. Deze module omvat:

 • Screening arbeidsovereenkomst
 • Schriftelijk advies met concrete aanbevelingen

Tarief: EUR 245,- ex BTW

Loonsanctie scan

Heb je voldoende re-integratie inspanningen verricht bij jouw zieke werknemer? Met de loonsanctiecheck geven wij jou inzicht in een al dan niet bestaand risico van een loonsanctie. Ook geven wij jou een advies om het dossier nog bij te sturen daar waar mogelijk. Deze module omvat:

 • Screening en analyse van het poortwachtersdossier (probleemanalyse, plan van aanpak, spreekuurrapportages e.d.)
 • Concrete aanbevelingen en advies

Tarief: EUR 450,- ex BTW

Ontslagrijp scan

Je bent al een tijdje bezig met dossieropbouw. Je vraagt je af of je nu eindelijk eens kan “doorpakken” of dat je nog meer zou moeten doen en wat dan? Na onze screening weet je of je dossier ontslagrijp is en zo ja hoe je dan het beste actie zou kunnen ondernemen en zo nee, wat je nog wel zou kunnen doen. Deze module omvat:

 • Screening personeelsdossier
 • Advies met concrete aanbevelingen

Tarief: EUR 295,- ex BTW

Privacy scan/AVG scan

Voldoen je huidige privacy protocollen (zoals een Protocol E-mail en Internet gebruik, een Protocol Sociale Media, Protocol Inzet Cameratoezicht, Protocol Telefoongebruik etc.) aan de regelgeving op privacy gebied (AVG)? Deze module omvat:

 • Screening en analyse van een protocol
 • Concrete aanbevelingen ter aanvulling/verbetering

Tarief op aanvraag. Mede afhankelijk van het aantal pagina’s van een protocol. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op.

OP DE WERKVLOER (INTERIM)

Indien je behoefte hebt aan een tijdelijke extra juridische ondersteuning in huis. Bijv. als vervanging voor een zwangerschapsverlof of een zieke medewerker maar ook in extra drukke tijd zijn wij ook van een paar uur tot een aantal dagen per week interim inzetbaar. Wij kunnen je hierbij dan ondersteunen en ontlasten. Denk hierbij aan: opzetten/aanpassen personeelsfunctioneringssysteem, een reorganisatie, maken nieuwe contracten, verzuimdossiers checken en op orde brengen.
Neem hierover vrijblijvend contact met ons op.

GRATIS MODELLEN

Door het op de juiste manier vastleggen van je personeelszaken voorkom je problemen achteraf. Wij stellen gratis concrete voorbeelden beschikbaar van diverse documenten, die nodig zijn bij personeelszaken, zoals: waarschuwingsbrieven, een beoordelingsgesprek, opzegbrief na procedure UWV, ontslag op staande voet brief.
Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK

Bij de eerste kennismaking is het belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij je advocaat. Je advocaat zal de belangen van jouw onderneming behartigen. Het kennismakingsgesprek tot maximaal een half uur is vrijblijvend en gratis. In dit gesprek kun je kort uitleggen wat er speelt en wij kunnen aangeven wat we voor jou kunnen betekenen. Wij komen hiervoor ook graag naar jou toe. Is het vertrouwen er? Dan gaan wij daarna graag aan het werk voor jou.


Terug