24 September 2018

De 5 grootste misverstanden over een relatie-/concurrentiebeding

In veel arbeidsovereenkomsten staat een concurrentie- of relatiebeding opgenomen. Het verschil is niet altijd duidelijk voor een werknemer of een werkgever. Een concurrentiebeding verbiedt de ex-werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn bij een concurrent. Een relatiebeding verbiedt de ex-werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst zakelijk contact te onderhouden met klanten en/of relaties van de ex-werkgever.
Een relatie-/concurrentiebeding is geldig indien het schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Is er sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst? Dan moet er sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang om een relatie-/concurrentiebeding op te nemen.
Een relatie-/concurrentiebeding kan je als werknemer ernstig belemmeren op de arbeidsmarkt. In de praktijk zie ik nogal wat verwarring hierover. Wat zijn de 5 grootste misverstanden over een relatie-/concurrentiebeding?

Als ik zelf geen contact opneem met de klant, maar ik word benaderd, dan mag ik gewoon werkzaam zijn voor die klant.
Onjuist. Als er een geldig relatiebeding is overeengekomen dan staat er in de meeste bedingen omschreven dat je niet werkzaam mag zijn voor klanten van je ex-werkgever gedurende een bepaalde periode. Het maakt hierbij niet uit, of je hiervoor wordt benaderd door de klant, of jij zelf de klant benaderd. Je mag in beiden gevallen niet werkzaam zijn voor die klant gedurende de looptijd van het relatiebeding.

Als ik zelf niet werkzaam ben voor de klant, maar ik laat mijn collega werkzaam zijn voor die klant, dan kan dat.
Onjuist. Indien je als ex-werknemer bewust een relatie van je oude werkgever door een nieuwe collega laat bedienen dan kan dit misbruik van het relatiebeding tot gevolg hebben. Een rechter kan dan alsnog oordelen dat je in overtreding bent.

Als de arbeidsovereenkomst door mijn werkgever wordt beëindigd, dan ben ik niet meer gebonden aan mijn relatie-/concurrentiebeding.
Onjuist. Het relatie-/concurrentiebeding blijft gewoon in stand. Dit is alleen anders indien de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Denk hierbij aan een grove schending van de re-integratieplicht. Of indien je dit als werknemer nadrukkelijk hebt afgesproken met je werkgever. Bijvoorbeeld in een vaststellingsovereenkomst.

De omschrijving van mijn concurrentiebeding is zo ruim dat ik het risico wel kan lopen om bij de concurrent in dienst te treden.
Onjuist. Ook een ruime omschrijving van een concurrentiebeding kan nog steeds geldig zijn. Aan een concurrentiebeding is meestal een boetebeding gekoppeld met hoge boetes. Ben je in overtreding dan verbeur je direct een boete die ook nog eens flink kan oplopen. Het is dan ook niet verstandig om de gok te wagen.

Een relatie-/concurrentiebeding blijft toch niet in stand bij de rechter.
Onjuist. Een geldig omschreven relatie-/concurrentiebeding wordt in de meeste gevallen in stand gelaten door een rechter. Een rechter kan wel overgaan tot matiging van het beding. Bijvoorbeeld, tot beperking van de duur of de geografische reikwijdte.

Goed voorbereiden loont
Heb je als werknemer een relatie-/concurrentiebeding en wil je in dienst treden bij de concurrent of een relatie benaderen, laat je dan goed voorlichten. Voor een werkgever is het van belang om een relatie-/concurrentiebeding en bijhorend boetebeding goed te formuleren. In de praktijk zie ik regelmatig dat met name een boetebeding niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Dat is jammer, want in dat geval heb je een ‘tandeloze tijger’.

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact met mij op. Ik help je graag verder. Ik ben er voor werkgevers en werknemers.

Anja van Dijck 
E: Dijck@kehrens-snoeks.nl
T: 0499-379111